Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartet

Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartet

Michaela Rabitsch - vocals, trumpet, flugelhorn,
Robert Pawlik - guitar,
Karl Sayer - doubble bass 
Dusan Novakov- drums

www.michaelarabitsch.com